• Chào mừng bạn đã tham gia cộng đồng BIM. Vui lòng đọc Nội quy & Quy định của diễn đàn.

[TÀI LIỆU] Hệ thống phân loại xây dựng OmniClass

Nguyet Anh

Member
Ban Quản Trị
#1
1526195817434.png
Hệ thống phân loại kỹ thuật OmniClass (thường được biết đến ngắn gọn là OmniClass hay OCCS) là cách thức tổ chức và tìm kiếm thông tin được thiết kế đặc thù cho ngành xây dựng. OmniClass có lợi ích cho nhiều ứng dụng trong Mô hình thông tin công trình (BIM), từ việc tổ chức báo cáo đến các thư viện đối tượng để cung cấp cách thức tìm kiếm tổng thể hoặc chi tiết thông qua các dữ liệu của đối tượng để có được thông tin đáp ứng nhu cầu của bạn. OmniClass được rút ra từ các hệ thống mở rộng khác, được sử dụng để tạo khung cơ bản cho các Bảng dữ liệu của chính nó bất cứ ở đâu có thể – MasterFormat™ cho các kết quả công việc, UniFormat™ cho các cấu kiện và EPIC (Electronic Product Information Cooperation-Kết hợp thông tin Sản phẩm Điện tử) cho các sản phẩm.
OmniClass được thiết kế để cung cấp một cơ sở tiêu chuẩn hóa cho việc phân loại thông tin được tạo ra và sử dụng bởi ngành kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng (AEC) Bắc Mỹ, xuyên suốt toàn bộ vòng đời của cơ sở vật chất từ ý giai đoạn ý tưởng đến khi phá hủy hay tái sử dụng ở tất cả các loại xây dựng khác nhau tạo nên một môi trường xây dựng thống nhất, rõ ràng, khoa học. OmniClass được dự định là cách thức tổ chức, sắp xếp, tìm kiếm thông tin và đưa ra các ứng dụng máy tính có liên quan.
OmniClass bao gồm 15 bảng phân cấp, mỗi bảng thể hiện một đặc điểm khác nhau của thông tin xây dựng. Mỗi bảng có thể được sử dụng độc lập để phân loại các dạng thông tin riêng biệt tương ứng, hoặc các mục trong mỗi bảng có thể được kết hợp với toàn bộ các bảng dữ liệu khác để phân loại các đối tượng phức tạp hơn.
Dưới đây sẽ là tài liệu giới thiệu về OmniClass và 15 bảng OmniClass có liên quan nhau:
Giới thiệu về OmniClass.
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 11-Construction Entities by Function: là các đối tượng quan trọng và có thể xác định rõ ràng trong môi trường xây dựng bao gồm các không gian và các cấu kiện liên quan và các được mô tả bằng chức năng của chúng.
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 12-Construction Entities by Form: là các đối tượng quan trọng và có thể xác định rõ ràng trong môi trường xây dựng bao gồm các không gian và các cấu kiện liên quan và các được mô tả bằng dạng thức của chúng.
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 13-Spaces by Function:là những đối tượng cơ bản trong môi trường xây dựng được mô tả, biểu diễn bởi tính chất vật lý hoặc các đường bao phức tạp và được mô tả bởi chức năng hoặc cách dùng cơ bản của chúng.
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 14-Spaces by Form: là những tiêu chí cơ bản trong môi trường xây dựng được mô tả, biểu diễn bởi tính chất vật lý hoặc các đường bao phức tạp và được mô tả dưới dạng vật lý.
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 21-Elements (includes Designed Elements): Các cấu kiện (Bao gồm cả các cấu kiện kiến trúc).
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 22-Work Results (National Standard 16/05/2012): Kết quả công việc (theo Tiêu chuẩn quốc tế ngày 16/05/2012).
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 22-Work Results (Pre Consensus Approved Draft 25/08/2013): Kết quả công việc (Bản dự thảo ngày 25/08/2013).
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 23-Products: Các sản phẩm.
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 31-Phases: Các giai đoạn.
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 32-Services. Các nhiệm vụ.
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 33-Disciplines. Các quy tắc.
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 34-Organizational Roles.Vai trò tổ chức.
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 35-Tools. Các công cụ.
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 36-Information. Thông tin.
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 41-Materials. Vật liệu.
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bảng 49-Propertities. Tính chất, thuộc tính.
Bạn cần phải đăng nhập để thấy link Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Nguồn tham khảo: omniclass.org