• Chào mừng bạn đã tham gia cộng đồng BIM. Vui lòng đọc Nội quy & Quy định của diễn đàn.

NAVISWORK-CHƯƠNG 2

admin

Cộng đồng BIM
Ban Quản Trị
#1
CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP CĂN BẢN MÔ HÌNH REVIT.
( trước khi chuyển sang Naviswork)
I. THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ ĐỒNG TRỤC TRONG REVIT.
-Trước khi vào một dự án công trình luôn phải thiết lập tất cả các bộ môn đồng trục với nhau KIẾN TRÚC > KẾT CẤU> MEP.
Tạo link các bộ môn đồng trục với nhau:
*PP1: Sử dụng chung 1 bộ template.


1516162634846.png


1: Chọn File template.
2: Lấy file template chung cho cả dự án.


* PP2: Sử dụng copy đường trục của file kiến trúc chuyển sang các bộ môn khác.

1516162710560.png


Dowload tài liệu naviswork chương 1 và 2 tại tại:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ARj3lbnV4Sf0ZwVPUAHhB8CPK1IdKQQE
Nguồn:create by TRẦN HUY THẮNG,
facebook:https://www.facebook.com/huy.thang.5fref=gs&dti=1909106909373965&hc_location=group_dialog