• Chào mừng bạn đã tham gia cộng đồng BIM. Vui lòng đọc Nội quy & Quy định của diễn đàn.

Application Programming Interface (API) và Visual Programming Language (VPL)

Nguyet Anh

Member
Ban Quản Trị
#1
Application Programming Interface - API chắc có thể không cần phải giải thích nhiều. Chúng ta gặp API rất phổ biến qua các phần mềm, từ AutoCAD đến Revit hay Tekla, ArchiCAD… API là một cách thức giao tiếp với phần mềm được dùng bởi các ứng dụng khác. Ứng dụng có thể là ứng dụng do chúng ta xây dựng để giao tiếp với phần mềm. Ví dụ API của Revit giúp chúng ta có thể xây dựng thêm các ứng dụng mới và có thể giao tiếp với Revit. Cách thức của API diễn ra thông qua một bộ thư viện, cung cấp cho người dùng cách giao tiếp đến các phần khác nhau của phần mềm. Và đặc điểm quan trọng API là sử dụng mã để xây dựng các giao tiếp.Visual Programming Language là một hình thái lập trình khá mới, ngay tên gọi đã mô tả rõ cho hình thái lập trình này. Ta có thể gọi VPL là lập trình trực quan. Đặc điểm quan trọng là VPL không dùng mã mà dùng các đối tượng đồ họa và mối liên kết giữa các đối tượng đồ họa. Mô hình "boxes and arrows" (hình hộp và mũi tên) thường được ưa thích sử dụng. Thay bằng lập trình bằng các đoạn mã trừu tượng hóa, VPL thay bằng các đối tượng đồ họa trực quan. Bắt gặp các ví dụ rất cụ thể với các phần mềm chúng ta thường dùng. Dynamo là một ví dụ điển hình, liên kết với Revit. Tekla chúng ta sẽ có Grasshopper thông qua cầu nối Rhinoceros.Nhưng về nguyên lý, API và VPL khác hẳn nhau. Chúng ta không nên thực hiện một phép so sánh giữa hai hình thái này. Ngay trong VPL có thể có sử dụng API để tạo giao tiếp với phần mềm chủ. Xét ở góc độ sử dụng, thử phân tích các ưu nhược điểm giữa 2 cách thức trên.Về cách tiếp cận đối với kỹ sư kỹ thuật chuyên môn, hạn chế về kỹ thuật lập trình và các ngôn ngữ lập trình. VPL cung cấp một cách thức mới, trực quan dễ hiểu hơn để tạo ra những sản phẩm tối ưu và có độ phức tạp lớn hơn. Còn đối với các dòng mã trừu tượng khó nhớ, cần nhiều thời gian hơn để làm quen.Tính thân thiện với phần mềm chủ. Bên cạnh cách thức trực quan, các nền VPL có liên kết trực tiếp đến phần mềm chủ và thể hiện các kết quả gần như ngay tức thì. Và không đòi hỏi người sử dụng mất quá nhiều thao tác thiết lập. Ngược lại đối với API, để hoàn thiện một dự án cần khá nhiều các khai báo.VPL phù hợp với mục địch giải quyết các vấn đề cụ thể riêng biệt. Không ứng dụng được trong các ý tưởng đồ sộ hoặc kết nối nhiều nguồn khác nhau. Ngược lại, API cung cấp đầy đủ công cụ để thực hiện các dự án lớn, mang tính phổ biến cao và dễ dàng lưu chuyển trên các máy.VPL thường được ứng dụng trong công tác dựng hình các khối hình học siêu phức tạp, các phân tích kỹ thuật chuyên sâu… Còn API dùng cho các công tác tự động hóa thao tác, xây dựng thêm chức năng mới và liên kết phần mềm chủ với nhiều phần mềm khác. Lưu ý rằng, nền tảng VPL có thể cung cấp API, cho người dùng xây dựng thêm cho VPL nhiều chức năng mới hơn.
Nguồn: cozybim.com